Запишись на БЕЗКОШТОВНИЙ пробний урок

Види сполучників в англійській мові (Conjunctions)

Сполучники (conjunctions) в англійській – це слова, які з’єднують різні частини речення, та забезпечують логічний зв’язок між ними. Вони відіграють важливу роль у структурі речень та текстів, допомагають виразити складні ідеї та зв’язати окремі думки в єдине ціле. Розглянемо основні види сполучників в англійській мові за значенням та способом творення.

 

Види сполучників за значенням

Сполучники в англійській мові відіграють важливу роль у з’єднанні частин речення та створенні логічних зв’язків. Вони поділяються на кілька категорій залежно від їх функцій і значень. Розглянемо основні види сполучників.

Сурядні

Сурядні сполучники (coordinating conjunctions) з’єднують рівноправні частини речення, такі як два незалежних речення або дві однорідні частини.

Сурядні сполучники в англійській у формі таблиці:

АнглійськоюПереклад
andі
butале
orабо
norні
forбо
soтому
yetвсе ще

Приклади

I want to visit the museum, but it is closed today. — Я хочу відвідати музей, але він сьогодні закритий.

She can speak both English and French. — Вона може говорити як англійською, так і французькою.

Підрядні

Підрядні сполучники (subordinating conjunctions) з’єднують головне речення з підрядним та пояснюють причину, умову, час або спосіб дії. З їх допомогою утворюються складнопідрядні речення. Основні сполучники:

АнглійськоюПереклад
becauseтому що
althoughхоча
ifякщо
whenколи
whereде
whileпоки
whetherчи
sinceз того часу як
unlessякщо не
thatщоб, що
in caseу випадку, якщо
asмов, як, наче
tillпоки
howяк
onceяк тільки
thanпотім
thoughпопри те, хоча, що
untilдо тих пір, поки
wheneverщоразу, як тільки
afterпісля

Приклади

We will go for a walk if it stops raining. — Ми підемо на прогулянку, якщо перестане дощити.

Although he was tired, he continued to work. — Хоча він був втомлений, він продовжував працювати.

Парні

Парні сполучники (correlative conjunctions) використовуються парами для з’єднання рівноправних частин речення.

АнглійськоюПереклад
either…orабо…або
neither…norні…ні
both…andі…і
not only…but alsoне тільки…але й
rather … orчи … чи
just as … soяк … так й …
whether … orчи то … чи то, чи … чи
if … thenякщо … то

Приклади

Either we go to the movies, or we stay home and watch TV. — Або ми йдемо в кіно, або залишаємося вдома і дивимося телевізор.

Not only is she intelligent, but she is also very kind. — Вона не тільки розумна, але й дуже добра.

Сполучникові прислівники

Сполучникові прислівники (conjunctive adverbs) з’єднують два незалежних речення в одне складнопідрядне. Між частинами речення вони виражають причину, результат, контраст або додавання. Основні сполучникові прислівники:

АнглійськоюПереклад
as a resultв результаті
after allвсе ж таки, однак
alsoтакож, до того ж
besidesкрім того
consequentlyотже, тому
for exampleнаприклад
howeverоднак
in other wordsіншими словами
in additionна додаток
in factнасправді, фактично
moreoverдо того ж
on the other handз іншого боку
thereforeотже, з цієї причини
thenпотім, після
thusтак, таким чином

Якщо сполучниковий прислівник стоїть на початку речення, тоді після нього необхідно поставити кому. Якщо він стоїть між двома реченнями, то перед ним необхідно поставити крапку з комою, а після нього — кому.

Приклади

Many fruits are high in vitamins; for example, oranges and strawberries are rich in vitamin C. — Багато фруктів містять багато вітамінів; наприклад, апельсини та полуниця багаті на вітамін С.

She was tired; however, she finished her homework. — Вона була втомлена; однак, вона закінчила своє домашнє завдання.

Читайте також: Прийменники в англійській мові: приклади, правила та вправи

 

Види сполучників за способом творення

Сполучники в англійській мові можуть бути класифіковані за способом їх творення. Основні категорії включають:

  • Прості сполучники (simple conjunctions)
  • Похідні сполучники (derived conjunctions)
  • Складні сполучники (compound conjunctions)
  • Складені сполучники (composite conjunctions)

Прості

Simple Conjunctions складаються з одного слова і є найпростішою формою сполучників. Вони часто використовуються для з’єднання слів, фраз або речень.

АнглійськоюПереклад
andі
butале
orабо
yetпроте
soтому

Приклади

She likes tea and coffee. — Вона любить чай і каву.

He wanted to go for a walk, but it started to rain. — Він хотів піти на прогулянку, але почався дощ.

Похідні

Derived Conjunctions утворюються шляхом додавання префіксів або суфіксів до інших частин мови, таких як прислівники, прийменники чи іменники, які функціонують як сполучники.

АнглійськоюПереклад
thereforeотже, з цієї причини
untilдоки не
becauseтому що
unlessякщо не

Приклади

She didn’t see the warning sign; therefore, she missed the exit. — Вона не побачила попереджувальний знак; отже, вона пропустила виїзд.

We will go hiking wherever you want to go. — Ми підемо в похід, де б ти не захотів.

Складні

Compound conjunctions утворені за допомогою  префікса або суфікса -ever- та об’єднанню двох коренів.

АнглійськоюПереклад
whereverде б не, кожного разу
althoughхоча
howeverоднак

 

Приклади

However, she decided to join the team despite her initial doubts. — Однак, вона вирішила приєднатися до команди, попри свої початкові сумніви.

Wherever you go, I will follow. — Куди б ти не пішов, я буду слідувати за тобою.

Складені

Composite conjunctions складаються з двох або більше слів. Вони використовуються для з’єднання складних речень.

АнглійськоюПереклад
as ifненаче, ніби
as well asтак само як
neither… nor…ні…, ні…
not only … but alsoне тільки … а й
whether … orчи … чи
either… or…або…, або…
as soon asяк тільки

Приклади

She is not only talented but also hardworking. — Вона не тільки талановита, але й працелюбна.

As soon as he arrived, the meeting started. — Як тільки він прибув, зустріч розпочалася.

Читайте також: Артиклі в англійській мові: правила використання, вправи

 

Як ДжастСкул допоможе вивчити правила щодо вживання сполучників в англійській мові

ДжастСкул — це прогресивна онлайн-школа для вивчення англійської мови для дітей та дорослих. Вам надається доступ до нашої сучасної платформи, де ви можете користуватись різноманітними матеріалами. Вчителі підберуть програму під ваш рівень знань, але перед цим вам бажано пройти тест на рівень англійської. Один з уроків буде присвячений різним типам сполучників, та як їх використовувати у реченнях. Також ви будете виконувати вправи та тести для закріплення результату. В результаті, ви будете здатні використовувати сполучники в англійській мові більш впевнено та ефективно.

Хочете спробувати?

Тоді запишіться на безкоштовне пробне заняття!

Крім англійської є заняття для дітей в JustSmart з програмування, математики польської та української мови.

 

Поширені запитання:

Що таке сполучник в англійській мові?

Сполучник в англійській мові — це службове слово, що використовується для з’єднання слів, фраз або речень, щоб створити логічну і зрозумілу структуру мовлення, вказуючи на відносини між діями, ідеями або подіями.

Які є сполучники часу в англійській мові?

До сполучників часу відносяться:

When — коли

While — поки

As soon as — як тільки

Before — перед

After — після

Until / Till — доки, поки

Since — з того часу як

Наскільки корисним був цей пост?

Натисніть на зірочку, щоб оцінити!

Середня оцінка 0 / 5. Підрахунок голосів: 0

Голосів поки немає! Будьте першим, хто оцінить цю публікацію.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Читай також