Запишись на БЕЗКОШТОВНИЙ пробний урок

Артиклі в англійській мові: правила використання, вправи

З цієї статті ви дізнаєтеся, що таке артиклі в англійській мові та правила їх використання. Також ми підготували вправи, виконуючи які ви зможете закріпити теоретичні знання на практиці. Адже часто саме помилки в артиклях вказують на рівень англійської мови. Тому для грамотного усного та писемного мовлення важливо впевнено володіти артиклями.

Що таке артиклі в англійській мові

Артикль в англійській — це спеціальне службове слово, яке використовується перед іменниками (або прикметниками, якщо вони стоять перед іменниками) для вказування на визначеність чи невизначеність предмета. Також артиклі в англійській мові пояснюють про що саме ми говоримо — про щось конкретне чи загалом.

В англійській є два основні типи артиклів:

 1. Визначений (definite) артикль «the». Вживається, коли той, хто говорить або слухає, знає, про який конкретний об’єкт чи предмет йдеться.
 2. Невизначені (indefinite) артиклі «a»/ «an». Вони використовуються перед іменниками, коли про щось говориться вперше або коли неважливо, про який конкретно об’єкт йдеться. Різниця тільки в тому, що «a» застосовують зі словами, які починаються з приголосного звука, «an» — з голосного.

Іноді іменники можуть вживатися і без артикля, наприклад, перед незлічуваними іменниками. Це називається нульовий артикль (zero article).

Артиклі в англійській мові: правила

Ми розглянули основні принципи використання артиклів, щоб вам було легше вловити суть, що таке артиклі в англійській мові. Але кожен із них має свої правила та винятки.

Означений артикль «the»

Щоб зрозуміти, чи потрібно використовувати означений артикль, потрібно перекласти речення рідною мовою. Якщо перед предметом чи об’єктом, про який йдеться, можна підставити «той», «цей», «даний», «відомий», тоді додаємо «the». Розглянемо основні випадки та приклади:

 1. Коли контекст чи ситуація чітко вказують на конкретний предмет чи явище, відомі обом учасникам розмови, або коли іменник вже згадано раніше.
 • Can you pass me the book? It’s on the table. — Можеш передати мені книгу? Вона на столі.

У цьому прикладі йдеться про конкретну книгу на конкретному столі.

 1. Перед злічуваним іменником в однині, що позначає представника класу або групи і виражає загальне поняття.
 • The dog is a friend of humanity. — Собака — друг людей.

У цьому реченні «the dog» постає як представник всього класу собак, висловлюючи загальне твердження про цю категорію тварин.

 1. Перед об’єктами та предметами, які єдині у своєму роді:
 • The Sun is the main source of energy for life in the Earth. — Сонце — головне джерело енергії для життя на Землі.

Тут ми використовуємо означений артикль, тому що Сонце та Земля є єдиними у своєму роді.

 1. Використовується перед деякими географічними назвами (річок, океанів, морів, груп островів та гірських ланцюгів, деяких держав і міст), а також перед назвами організацій, кораблів, газет, спортивних подій тощо. Оскільки функція цього артикля — конкретизувати, назвати єдині у своєму роді об’єкти.
 • The Amazon is the largest river by discharge volume of water in the world and the Himalayas are the highest mountain range. — Амазонка -— це найбільша за об’ємом води річка у світі, а Гімалаї — найвищий гірський ланцюг.
 1. З назвами десятиліть, століть та історичних періодів слід використовувати артикль «the».
 • The 1990s were a time of rapid technological advancement. — 1990-ті були періодом швидкого технологічного прогресу.

Коли артикль «the» не ставиться

У деяких ситуаціях може видатися, що потрібно вживати означений артикль, але насправді це не так. Щоб уникнути поширених помилок при вживанні артикля «the», розглянемо найчастіші випадки:

 1. Перед іменниками з присвійними або вказівними займенниками.
 • This book is mine, not yours. — Ця книга моя, а не твоя.

У цьому прикладі перед іменниками «book» та «yours» стоять вказівний займенник «this» і присвійний займенник «mine», тому означений артикль «the» не використовується.

 1. Перед власними іменами.
 • I met John in Kyiv yesterday. — Я зустрів Джона у Києві вчора.

У цьому реченні дві власні назви, перед якими не ставимо означений артикль.

Неозначений артикль «a»/ «an»

Тепер розглянемо детальніше основні випадки та приклади вживання «a»/«an». Ці артиклі в англійській мові, правила їх використання допоможуть зрозуміти, коли використовувати інші артиклі просто методом відсікання. Якщо ці правила не підходять, звертаємося до означеного або нульового артикля:

 1. Перед злічуваними іменниками в однині, про які йдеться вперше і які можуть бути замінені словами «один», «якийсь» або «будь-який».
 • I saw a car parked on the street. — Я побачив машину, припарковану на вулиці.

У цьому прикладі машина згадується вперше і може бути замінена словами «якась»/«будь-яка».

 1. Перед іменниками, які позначають професію чи описують якість.
 • She is an excellent dancer. — Вона чудова танцівниця.

Вживання артиклів у цьому реченні можна пояснити тим, що іменник «dancer» вказує на професію, а прикметник «excellent» визначає характеристику.

 1. Із такими словами й словосполученнями, як: «a couple» (пара), «a dozen» (дюжина), «а hundred» (сотня), «a great deal of» (багато), «a few» (трохи), «a little» (трохи), «2 dollars a kilo» (два долари за кілограм), «seventy kilometers an hour» (сімдесят кілометрів на годину), «five times a week» (п’ять разів на тиждень).
 • I bought a couple of apples which cost one dollar a kilo. — Я купив кілька яблук по долару за кілограм.
 1. Після таких слів, як «what» (який, що за), «such» (такий), «rather» (досить), «quite» (достатньо), «as» (як) у вигуках перед злічуваними іменниками у формі однини.
 • Such a lovely day — quite a surprise! — Такий прекрасний день — справжній сюрприз!
 1. Після зворотів «there is» і «there are» перед іменниками.
 • There are books on the shelf and, by the way, there is a cat also. — На полиці лежать книги і, до речі, кіт теж.

Коли не пишеться артикль «a»/ «an»

Розглянувши деякі правила вживання артиклів в англійській мові, ми вже можемо зробити висновок, що означений артикль переважно вживається перед злічувальними іменниками однини. Звідси висновок, що він не ставиться:

 1. Перед іменниками у множині.
 • Dogs are loyal animals. — Собаки — вірні тварини.
 1. Перед незлічуваними іменниками.
 • I need water. — Мені потрібна вода.
 1. Перед прикметниками, після яких немає іменників.
 • She is beautiful. — Вона красива.
 1. Перед назвами мов, наук і предметів.
 • I’m learning French and Maths. — Я вчу французьку мову.

У цих ситуаціях використовуються «some/any» (якийсь/будь-який) або нульовий артикль, який ми зараз розглянемо докладніше.

Нульовий артикль

У тих випадках, коли ми не використовуємо означений і неозначений артиклі в англійській мові, вживаємо нульовий артикль. Приклади:

 1. Перед іменниками у множині.
 • Cats are playful animals. — Кішки — грайливі тварини.
 1. Перед іменами, титулами та званнями, назвами міст, вулиць, площ, днів тижня, місяців, пір року.
 • Mark will visit London on Monday. — Марк приїде у Лондон у понеділок.
 1. Перед абстрактними та неконкретними іменниками (наприклад назвами обідів, сніданків, улюблених страв, мов, наук, предметів).
 • I do enjoy learning English and having breakfast in the park. — Мені подобається вчити англійську та снідати у парку.
 1. Перед незлічуваними іменниками, коли немає конкретизації. Ще перед ними часто використовуються слова «some», «any», «a little», «a lot of», «a piece of».
 • Would you like some coffee or tea? — Хочете чашечку кави чи чаю?
 1. Перед іменниками, за якими йдуть чисельники, що вказують на номер.
 • I will live in flat 37. — Я буду жити у квартирі 37.
 1. У наступних словосполученнях і фразах:
 • by land (сушею), by sea (морем), by air (літаком), by water (водним шляхом);
 • in debt (в боргах), by heart (напам’ять), at night (вночі), in trouble (в біді), at work (за роботою), by mistake (помилково), by dinner (за обідом), in time (вчасно), on sale (у продажі); 
 • from time to time (час від часу), from beginning to end (від початку до кінця), from North to South (з півночі на південь), from evening till morning (з вечора до ранку) та інші.

Читайте також: Скільки часів в англійській мові: повна таблиця часів

Вживання артиклів в англійській мові: складні випадки

Розглянуті правила не є вичерпними. Існують також складні випадки вживання артиклів в англійській мові. Ось кілька із них:

 1. Використовуйте означений артикль перед назвами систем комунікації та засобів масової інформації, щоб відрізнити їх від конкретних фізичних пристроїв.
 • I work in the media industry. — Я працюю у медіа індустрії.
 • The internet has revolutionized communication. — Інтернет революціонізував комунікацію.
 1. Вживайте означений артикль, якщо йдеться про транспорт загалом, а не про окремий транспортний засіб.
 • The subway is crowded during rush hour. — Метро переповнене в години пік.
 1. Говорячи про певну форму розваг, використовуйте означений артикль.
 • Порівняйте: I love going to the theater. (Мені подобається ходити в театр.) — I saw a great movie last night. (Вчора ввечері я переглянув чудовий фільм.)
 1. Якщо іменник позначає місце/об’єкт, на яке спрямована дія, використовуємо означений артикль.
 • Порівняйте: He goes to bed early. (Він лягає спати рано.) — Don’t jump on the bed. (Не стрибай на ліжку.)
 1. Коли ми говоримо про напрямок, то вживаємо нульовий артикль.
 • Go straight for two blocks. — Ідіть прямо два квартали.

Читайте також: Англійська транскрипція: навіщо вона потрібна та як її читати

Вправи на артиклі в англійській мові

Щоб закріпити тему, виконайте кілька вправ і перевірте себе за допомогою правильних відповідей в кінці. Наші вправи на артиклі в англійській мові допоможуть зрозуміти свої слабкі та сильні сторони в цій темі.

Виберіть правильні варіанти

У яких випадках ми використовуємо «an»?

 1. accident
 2. university
 3. hour
 4. dirty cup
 5. small packet
 6. aquarium
 7. idea

Відповідь:

Accident, hour, aquarium, idea.

У яких випадках ми використовуємо «a»?

 1. bowl
 2. jacket
 3. expensive restaurant
 4. funfair
 5. empty jar
 6. crowded museum
 7. alligator

Відповідь:

Bowl, jacket, funfair, crowded museum.

Знайдіть та виправте помилки, якщо вони є

 1. I can see an helicopter.
 2. This is an tram.
 3. Sometimes I take a taxi.
 4. This is an university.
 5. There is an fantastic skyscraper.
 6. There is a underground.
 7. I can see a old square.
 8. This is an fast motorbike.
 9. There is a amazing castle.
 10. This is an expensive restaurant.

Відповідь:

 1. I can see a helicopter.
 2. This is a tram.
 3. Sometimes I take a taxi.
 4. This is a university.
 5. There is a fantastic skyscraper.
 6. There is an underground.
 7. I can see an old square.
 8. This is a fast motorbike.
 9. There is an amazing castle.
 10. This is an expensive restaurant.

Вставте «a», «an», «the» або «-»

 1. Mark eats _ vanilla ice cream.
 2. Where’s Jenny? She’s in _ kitchen.
 3. I can see _ banana and _ bar of chocolate on _ table.
 4. Do you want to have _ lunch with me? – I don’t have _ time. Let’s have _ dinner together.
 5. There is _ piece of _ cake left on _ table.

Відповідь:

 1. Mark eats a vanilla ice cream.
 2. Where’s Jenny? She’s in the kitchen.
 3. I can see a banana and a bar of chocolate on the table.
 4. Do you want to have lunch with me? — I don’t have time. Let’s have dinner together.
 5. There is a piece of the cake left on the table.

Джерело: JustClass

Як JustSchool може вам допомогти швидше вивчити артиклі в англійській мові

JustSchool може допомогти вам зрозуміти та запам’ятати артиклі в англійській мові, пропонуючи інтерактивні заняття та навчальні матеріали. На платформі JustSchool ви знайдете тисячі вправ, які поєднують граматику та лексику з елементами гри, роблячи навчання більш цікавим.

Команда JustSchool також приділяє особливу увагу індивідуальним потребам і цілям кожного учня, надаючи рекомендації щодо персоналізованого навчального плану. Пробний урок допоможе оцінити наш підхід. Просто залиште свої контактні дані, і наш менеджер зв’яжеться з вами.

Хочете спробувати?

Тоді запишіться на безкоштовне пробне заняття!

Часті питання: артиклі в англійській мові

Як пишуться артиклі в англійській мові

В англійській артиклі пишуться перед іменниками або прикметниками, після яких йдуть іменники.

Коли не можна ставити артикль

Артиклі не ставляться перед предметами у множині, незлічуваними іменниками, перед деякими географічними назвами, назвами навчальних предметів тощо.

Рецензент: Дар’я Євсюкова

Наскільки корисним був цей пост?

Натисніть на зірочку, щоб оцінити!

Середня оцінка 3.2 / 5. Підрахунок голосів: 11

Голосів поки немає! Будьте першим, хто оцінить цю публікацію.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Читай також