Запишись на БЕЗКОШТОВНИЙ пробний урок

Past Simple: що це таке, правила й таблиці

У цій статті ми розглянемо Past Simple (Паст Сімпл) — простий минулий час в англійській мові. Пояснимо, як утворюється Past Simple, його використання, відмінності від інших часів, а також надамо формули та таблиці з прикладами. Крім цього, ви зможете попрактикуватися за допомогою вправ наприкінці статті.

Що таке Past Simple

Past Simple (Past Indefinite) — це один із основних граматичних часів в англійській мові. Його використовують для опису дій і подій, які відбулися й завершилися в минулому.

Для цього до правильних дієслів (regular verbs) додається закінчення -ed, а неправильні дієслова (irregular verbs) у минулому часі утворюють особливі форми. На їх правопис можна подивитися у другій колонці в таблиці неправильних дієслів, яку ми наведемо нижче в цій статті.

Наприклад, у минулому часі неправильне дієслово «be» (бути) змінює свою початкову форму на was і were. Ми використовуємо was, коли перед цим дієсловом стоїть іменник або займенник в однині (I, he, she, it).

Приклад: She was afraid. — Вона була налякана. 

Якщо ж ми говоримо про кількох людей або речей і використовуємо займенники we, they, you, то використовуємо were.

Приклад: They were happy yesterday. — Вони були щасливі вчора.

Past Simple: правила

В англійській мові існують чіткі правила утворення стверджувальних, заперечних і питальних речень, які допомагають точно висловити свої думки та ідеї. Розглянемо приклади речень Past Simple.

Ствердження в Past Simple

Для утворення стверджувальних речень у минулому часі використовуємо таку формулу:

Іменник/займенник + дієслово із закінченням -ed або друга форма дієслова.

А тепер уточнимо, як утворити Past Simple відповідно до основного правила. До базової форми правильного дієслова додаємо закінчення -ed (work—worked), а якщо дієслово вже закінчується на «e», то лише -d (move — moved). Коли ж дієслово закінчується на голосну букву і літеру «y», то додаємо закінчення -ied (cry — cried). В односкладних дієсловах з однією голосною, за якою слідує приголосна, останню приголосну подвоюємо. Наприклад, plan (планувати) — planned.

Оскільки для утворення неправильних дієслів не використовується конкретне єдине правило, рекомендуємо їх запам’ятати. Ось кілька найбільш поширених:

 • go (йти) — went;
 • do (робити) — did;
 • eat (їсти) — ate.

Приклади:

 • They cooked dinner together last night. — Вони готували вечерю разом минулої ночі.
 • He watched a movie with his friends on Saturday. — У суботу він дивився фільм із друзями.
 • They travelled across Europe last summer. — Вони мандрували Європою минулого літа.
 • I read this book last year. — Я читав цю книгу торік
 • The birds ate all of the bread. — Птахи з’їли весь хліб.
 • He told me a funny story. — Він розповів мені смішну історію.

Заперечення в Past Simple

Для побудови заперечних речень у Past Simple формула така:

Іменник/займенник + did + частка not + дієслово в початковій формі.

Також можна використовувати коротку форму didn’t.

Приклади:

 • They did not cook dinner together last night. — Вони не готували вечерю разом минулої ночі.
 • He did not watch a movie with his friends on Saturday. — У суботу він не дивився фільм із друзями.
 • They did not travel across Europe last summer. — Вони не мандрували Європою минулого літа.
 • I didn’t read this book last year. — Я не читав цю книгу торік.
 • The birds didn’t eat all of the bread. — Птахи не з’їли весь хліб.
 • He didn’t tell me a funny story. — Він не розповів мені смішну історію.
 • Запитання в Past Simple

Хоча питання бувають різні, формула їх побудови одинакова:

Питальне слово або фраза + did + іменник/займенник + дієслово в початковій формі.

Тобто, якщо ми хочемо утворити питання, на яке можна відповісти «так» чи «ні», то починаємо речення з did. Якщо ж потрібно сформулювати спеціальне питання, то на початку ставимо питальне слово або фразу (who, what, when, where, why, how long і т.д.), а потім did і далі за формулою.

Приклади:

 • Did they cook dinner together last night? — Вони готували вечерю разом минулої ночі?
 • Did he watch a movie with his friends on Saturday? — У суботу він дивився фільм із друзями?
 • Did they travel across Europe last summer? — Вони мандрували Європою минулого літа?
 • When did you read this book? — Коли ти читав цю книгу?
 • What did the birds didn’t eat? — Що птахи не з’їли?
 • Which story did he tell you? — Яку історію він тобі розповів?
 • Активна і пасивна форма Past Simple

Щойно ми розглянули, як утворити Past Simple в активній формі (active voice). Існує також пасивна форма (passive voice). Вона використовується тоді, коли ми хочемо зосередитися на об’єкті дії, а не на тому, хто її здійснив. У таких випадках нам невідомо чи неважливо, хто діяв.

Тут ми також звертаємо увагу на дієслово. Якщо воно правильне, то будуємо речення за формулою:

Іменник + was/were + інфінітив без to із закінченням -ed. 

Приклад: The cake was backed by my sister. — Торт спечений моєю сестрою.

Якщо ж дієслово неправильне, то в формулі замість інфінітива ми використовуємо 3 форму дієслова (дивіться в таблиці нижче).

Приклади: 

The house was built in 1900. — Дім побудовано в 1900 році.

The dinner was cooked last night. — Вечерю приготовано вчора ввечері.

The book was read. — Книгу прочитано.

All of the bread was eaten by birds. — Увесь хліб був з’їдений птахами.

Слова-маркери Past Simple

Щоб було простіше розрізнити, в яких випадках використовувати Past Simple, а в яких — інші часи, зверніть увагу на часові вказівники. Їх ще називають словами-маркерами. Це можуть бути слова та вирази, які вказують на конкретний час або період у Паст Сімпл.

Приклади:

 • yesterday (вчора);
 • the day before yesterday (позавчора);
 • last week/month/year (минулого тижня, у минулому місяці/році);
 • two weeks/months/years ago (два тижні/місяці/роки тому);
 • just now (щойно);
 • the other day (днями);
 • two hours ago (дві години тому);
 • in 2023 (у 2023 році).

Приклади:

I saw him the day before yesterday. — Я його бачив позавчора.

She arrived just now. — Вона щойно приїхала.

They left two hours ago. — Вони пішли дві години тому.

Читайте також: Як вивчити англійську: Х порад

Як відрізнити Past Simple від інших часів

Переважно ми використовуємо Past Simple для опису минулого у трьох випадках:

 1. Дія сталася у певний час у минулому.

Did you watch that film yesterday? — Ви дивилися цей фільм вчора?

 1. Йдеться про одноразові або регулярні (звичні) події або стани. Наприклад, для опису звичних подій використовується конструкція used to.

I used to do a lot of travelling when I was younger. — Я багато подорожував, коли був молодшим, або я раніше багато подорожував.

 1. Подія відбулася в минулому без вказівки точного часу.

Leonardo Da Vinci painted the Mona Lisa. Леонардо да Вінчі намалював Мону Лізу.

Щоб зрозуміти, як відрізнити Past Simple від Past Continuous (минулого тривалого часу), дивимося, чи закінчилася дія в минулому чи вона ще продовжується. Оскільки ключова різниця між цими часами полягає в тому, що Past Simple описує завершені дії в минулому, а Past Continuous — тривалі чи незавершені події, які відбувалися у певний момент.

Приклад: I was studying when the phone rang. — Я вчився, коли задзвонив телефон.

Також Past Simple можуть плутати з Present Perfect (теперішнім доконаним часом). Щоб зрозуміти, як відрізнити Past Simple від Present Perfect, потрібно проаналізувати, чи пов’язана подія, про яку ми говоримо, з сьогоденням. Ми використовуємо Past Simple, коли говоримо про події, що відбулися у минулому та вже закінчилися. А якщо ми не вказуємо точний час і говоримо про те, що стосується теперішнього, то використовуємо Present Perfect.

Порівняйте:

I went to the forest yesterday. — Я вчора ходив до лісу.

I have never been in the forest. — Я ніколи не був у лісі (тобто ні в минулому, ні в теперішньому).

Розглянемо Past Simple та коли вживається Past Perfect (минулий доконаний час). Останній вказує на події, що сталися до певного моменту в минулому. Тому, коли ми говоримо, щось сталося раніше, ніж перелічені далі у реченні події, то використовуємо Past Perfect.

Приклад: I had seen the film when my friends came. — Я подивився фільм до того, як прийшли мої друзі.

Нище представлені відмінності минулого часу в англійській мові у формі таблиці.

Часова формаPast SimplePast ContinuousPresent PerfectPast Perfect
ВикористанняЗакінчена дія в минулому, яка не має стосунку до сьогоденняТривала або незавершена дія, яка відбувалася в певний момент у минуломуНезакінчена дія, яка почалася в минулому і продовжується в теперішньомуДія, що відбулася до певного моменту в минулому
УтворенняДієслово в минулому часі (-ed/ або 2 форма дієслова)Was/were + дієслово із закінченням -ingHave/has + дієслово у третій формі або дієслово із закінченням -ed Had + дієслово у третій формі або дієслово із закінченням -ed
Слова-маркериyesterday, last week, two years ago, in 1999. whenwhile, when, asjust, yet, never, ever, already, recently, up to now, for, sincebefore, after, once
ПрикладиI played tennis yesterday.

Я грав у теніс вчора.

They were playing tennis when it started raining.

Вони грали в теніс, коли почався дощ.

I have played tennis several times in my life.

Я грав у теніс кілька разів у своєму житті.

She had already finished playing tennis before I arrived. 

Вона вже закінчила грати в теніс, коли я приїхав.

Читайте також: Рівні англійської мови: що це та які бувають

Вправи на Past Simple

Вправи на Паст Сімпл допоможуть вам попрактикуватися, а для того, щоб перевірити себе, співставте свої відповіді з правильними варіантами.

Поставте слова в правильному порядку, щоб утворити питання й відповідь нього

 1. Yes, last, they, basketball, year, play, they did, Did
 2. No, Did, computer, he, games, he didn’t, yesterday, play
 3. Yes, Did, last, I did, room, you, your, week, clean
 4. No, her, house, she didn’t, Did, she, around, the, mom, help
 5. Yes, music, listen, Kate, yesterday, she did, the, to, Did

Відповіді

 1. Did they play basketball last year? — Yes, they did.
 2. Did he play computer games yesterday? — No, he didn’t.
 3. Did you clean your room last week? — Yes, I did.
 4. Did she help her mom around the house? — No, she didn’t.
 5. Did Kate listen to the music yesterday? — Yes, she did

Сформулюйте правильно заперечні речення

Приклад: She didn’t listen (not listen) to music yesterday.

 1. We (not walk) the dog yesterday.
 2. I (not like) the film.
 3. Tom (not play) tennis with his dad.
 4. The girls (not visit) their grandparents.
 5. We (not wait) for him after the party.

Відповіді

 1. We did not walk the dog yesterday.
 2. I did not like the film.
 3. Tom did not play tennis with his dad.
 4. The girls did not visit their grandparents.
 5. We did not wait for him after the party.

Виберіть правильну форму неправильного дієслова в Past Simple

 1. I (haved/had/hased) breakfast at 9 o’clock yesterday.
 2. We (wrote/writed/written) letters to our friends last week.
 3. My sister (buyed/byied/bought) a beautiful bag last month.
 4. The Professor (gived/gaved/gave) me the book last year.
 5. I (readed/read/reed) this book a month ago.
 6. I (saw/seed/sawed) a squirrel when we were in the forest.
 7. After the walk, she (drunk/drank/drinked) a cup of tea.

Відповіді

 1. I had breakfast at 9 o’clock yesterday.
 2. We wrote letters to our friends last week.
 3. My sister bought a beautiful bag last month.
 4. The Professor gave me the book last year.
 5. I read this book a month ago.
 6. I saw a squirrel when we were in the forest
 7. After the walk, she drank a cup of tea.

Як JustSchool може вам допомогти у вивченні Past Simple

Якщо ви хочете раз і назавжди розібратися що таке Паст Сімпл, запрошуємо вас на пробний урок у JustSchool. Ми допоможемо не тільки освоїти минулий час і його відмінності від інших часів, але й з легкістю вивчити неправильні дієслова. Оскільки наші викладачі використовують інтерактивну методику навчання та обирають найефективніші методи запам’ятовування слів кожному учневі.

Також на наших уроках 50–70% часу учні спілкуються англійською мовою та закріплюють знання на практиці. Завдяки такому підходу наші учні швидко вчаться говорити та правильно використовувати для цього граматику в живому спілкуванні. А у вільний від уроків час вони часто виконують вправи на Past Simple, на утворення питальних та заперечних речень на нашій інтерактивній платформі з мобільного додатку.

Перевірте на пробному уроці наскільки інтерактивна методика та індивідуальний підхід до кожного клієнта та запишіться на курси з англійської мови. Просто заповніть заявку і наші менеджери зв’яжуться з вами найближчим часом.

Хочете спробувати?

Тоді запишіться на безкоштовне пробне заняття!

Додатково ви можете зайти на наш блог та ознайомитись з цікавими матеріалами щодо вивчення англійської мови.

Часті питання: Past Simple

Як зрозуміти, що це Past Simple

Якщо у реченні є вказівка на конкретний час у минулому, наприклад, yesterday (вчора) або last year (минулого року), тоді це простий минулий час. Також на його використання вказують дієслова із закінченням -ed чи друга форма дієслова.

Коли використовується Past Simple

Ми використовуємо минулий час для опису подій, які відбулися і завершилися в конкретний час, а також для розповіді про минулі звички, стани або дії, які більше не повторяться.

Рецензент: Ірина Гарник

Наскільки корисним був цей пост?

Натисніть на зірочку, щоб оцінити!

Середня оцінка 3.9 / 5. Підрахунок голосів: 16

Голосів поки немає! Будьте першим, хто оцінить цю публікацію.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Читай також