Запишись на БЕЗКОШТОВНИЙ пробний урок

Все про іменники в англійській мові (Noun)

Іменник (noun) в англійській мові – це частина мови, яка називає предмети, людей, тварин, явища, місця або абстрактні поняття. Іменники відповідають на питання «хто?» або «що?», і є однією з найважливіших частин мови, які використовуються для формування речень.

 

Види іменників за способом творення

Прості іменники

Прості іменники (simple nouns) в англійській мові є основою лексикону. Вони складаються з одного слова і не містять префіксів або суфіксів. Ці іменники є найпростішою формою називання об’єктів, людей, тварин, явищ або понять.

КатегоріяАнглійськоюПереклад
людиman, woman, child, teacherчоловік, жінка, дитина, вчитель
твариниdog, cat, bird, fishсобака, кіт, птах, риба
предметиbook, chair, table, carкнига, стілець, стіл, машина
місцяcity, park, school, beachмісто, парк, школа, пляж
явища природиrain, snow, wind, sunдощ, сніг, вітер, сонце

Похідні іменники

Похідні іменники (derivative nouns) в англійській мові утворюються шляхом додавання префіксів та суфіксів до основи слова. Ці іменники розширюють значення кореневого слова, надаючи йому новий зміст і функцію в реченні.

Суфікси для утворення іменників:

Суфікс або префіксАнглійськоюПереклад
-er / -orteach → teacher

act →actor

вчити → вчитель

діяти → актор

-nesshappy → happiness

kind → kindness

щасливий → щастя

добрий → доброта

-ion / -tioninform → information

create → creation

інформувати → інформація

створювати → створення

-mentdevelop → development

enjoy → enjoyment

розвивати → розвиток

насолоджуватися → насолода

self-self → self-esteem

self → self-control

я → самооцінка
я → самоконтроль

Складені іменники

Складені іменники (compound nouns) утворюються шляхом поєднання двох або більше слів, щоб створити нове слово з новим значенням.

Правила утворення складених іменників:

 • Іменник + іменник

Утворюється шляхом поєднання двох іменників, де перший уточнює другий.

Приклади: football — футбол, toothpaste — зубна паста.

 • Прикметник + іменник

Прикметник описує або уточнює іменник.

Приклади: blackboard — дошка, greenhouse — теплиця.

 • Дієслово + іменник

Дієслово разом з іменником утворює нове значення.

washing machine — пральна машина, swimming pool — басейн.

 • Прислівник + іменник

Прислівник уточнює іменник.

Приклади: breakfast — сніданок (від break + fast), bypass — об’їзд.

Якщо ви плануєте найближчим часом вивчення англійської мови, то ця тема про іменники буде детальніше розбиратися на заняттях в онлайн-школі ДжастСкул.

 

Загальні та власні назви: яка різниця?

Іменники в англійській мові поділяються на загальні (common nouns) та власні (proper nouns). Ці категорії іменників допомагають класифікувати слова залежно від їхнього конкретного або загального значення, що впливає на їхнє вживання та написання.

Загальні назви

Common nouns використовуються для позначення загальних предметів, людей, тварин або понять. Вони не визначають конкретний об’єкт, а лише вказують на його тип або клас. Загальні назви пишуться з малої літери, якщо вони не стоять на початку речення.

Приклади загальних іменників в англійській мові у формі таблиці:

КатегоріяАнглійськоюПереклад
предметиpencil, lamp, toyолівець, лампа, іграшка
людиstudent, choreographer, childстудент, хореограф, дитина
твариниhamster, horse, cockхом’як, кінь, півень
місцяvillage, university, museumсело, університет, музей
явища природиrainstorm, hail, fogзлива, град, туман

Власні назви

Proper nouns використовуються для позначення конкретних, унікальних об’єктів, осіб, місць або організацій. Власні назви завжди пишуться з великої літери незалежно від того, де вони знаходяться в реченні.

Приклади власних назв:

КатегоріяАнглійськоюПереклад
Імена людейJohn, Maria, AlexanderДжон, Марія, Олександр
Назви книг, фільмівHarry Potter, The Great Gatsby, DovbushГаррі Поттер, Великий Гетсбі, Довбуш
Назви місцьLondon, New York, SumyЛондон, Нью-Йорк, Суми
Назви організаційBoosta, NASA, Ukrainian National CouncilБуста, НАСА, Українська Національна Рада
Назви географічних об’єктівPacific Ocean, Hoverla mountain, Lake SynevirТихий океан, гора Говерла, озеро Синевир

Власні назви допомагають точно ідентифікувати конкретні об’єкти чи особи, уникаючи неоднозначності.

Відмінності між загальними та власними назвами

Основна відмінність між цими іменниками полягає у їхній конкретності та написанні. Загальні назви позначають загальні об’єкти та пишуться з малої літери, тоді як власні назви вказують на конкретні унікальні об’єкти та завжди пишуться з великої літери.

Приклад використання:

 • Загальна назва

I saw a cat in the garden. — Я бачив кота в саду.

 • Власна назва

I saw Felix in the garden. — Я бачив Фелікса в саду.

Читайте також: Все про кількісні та порядкові числівники в англійській мові (Numerals)

 

Злічувані та незлічувані іменники

Іменники можуть бути злічуваними (countable) та незлічуваними (uncountable). Перші мають форму однини та множини та можуть бути пораховані:

 • One apple — одне яблуко
 • Two apples — два яблука

Незлічувані іменники не мають множини. Вони зазвичай означають речовини, поняття або абстрактні ідеї:

 • Water — вода
 • Information — інформація.

 

Збиральні іменники в англійській мові

Збиральні іменники (collective nouns) в англійській мові вказують на групу осіб, тварин або предметів, яка сприймається як одне ціле. Вони є важливими для точного опису колективів та групових явищ.

Приклади збиральних іменників:

КатегоріяАнглійськоюПереклад
людиteam,  family, juryкоманда, сім’я, журі
твариниflock, herd,  swarmзграя, стадо, рой
предметиbunch,  fleet, collectionзв’язка, флот, колекція

Збиральні іменники можуть вживатися як з дієсловами в однині, так і в множині залежно від того, чи розглядається група як єдине ціле, чи як сукупність окремих елементів.

Однина та множина іменників

Однина (singular) та множина (plural) іменників в англійській мові – це важливі граматичні категорії, які визначають кількість об’єктів, про які йде мова. Вони допомагають розрізняти, чи йдеться про один предмет або про декілька, що є важливим для точного висловлювання.

Однина

Singular nouns використовуються для позначення одного об’єкта, особи, тварини або явища. Вони не мають спеціального закінчення і пишуться у своїй базовій формі.

Приклади:

 • book — книга.
 • cat — кіт.

Множина

Plural nouns використовується для позначення більше одного об’єкта. Основний спосіб утворення множини – це додавання закінчення «s» або «-es» до іменника в однині. Проте є також неправильні форми множини, які слід запам’ятати.

Правила утворення іменників у множині в англійській

ПравилоАнглійськоюПереклад
Додавання -sbook → books
cat → cats
книга → книги

кішка → кішки

Додавання -esbus → buses

box → boxes

автобус → автобуси

коробка → коробки

Зміна на -ies для іменників, що закінчуються на приголосний -ybaby → babies

city → cities

малиш → малиші

місто → міста

Зміна на -ves для деяких іменників, що закінчуються на -f або -feleaf → leaves

wife → wives

листок → листя

дружина → дружини

Також у множині є неправильні форми:

man → men — чоловік → чоловіки

woman → women — жінка → жінки

child → children — дитина → діти

foot → feet — нога → ноги

tooth → teeth  — зуб → зуби

mouse → mice → миша → миші

Однакові форми для однини та множини:

sheep → sheep — вівця → вівці

fish → fish — риба → риби

deer → deer — олень → олені

Більше матеріалів, як утворюється множина в англійській, у нашому блозі.

 

Відмінки іменників в англійській мові

Іменники в цій іноземній мові в основному мають два відмінки: загальний (common case) та присвійний (possessive case). Вони допомагають виразити різні граматичні відносини іменників у реченні.

Загальний відмінок

Common Case є основною формою іменника, яку використовують для позначення об’єктів, осіб або понять у реченні. У загальному відмінку іменник може виконувати функції підмета, додатка, або бути частиною прийменникового звороту.

Приклади:

 • Підмет

The cat is sleeping. — Кіт спить.

 • Додаток

I see the cat. — Я бачу кота

Присвійний відмінок

Possessive Case виражає належність або приналежність одного об’єкта іншому. Він утворюється за допомогою додавання апострофа та літери «s» до іменника, або тільки апострофа для множини іменників, що закінчуються на «s».

Правила утворення присвійного відмінка:

 

ПравилаАнглійськоюПереклад
Однина. Додавання апострофа та «s»cat → cat’s

girl → girl’s

кіт → кота

дівчина → дівчини

Множина, що закінчується на «s». Додавання лише апострофаcats → cats’

boys → boys’

кіт → котів

хлопець → хлопців

Множина, що не закінчується на «s». Додавання апострофа та «s»children → children’s

women → women’s

діти → дітей

жінка → жінок

Присвійний відмінок часто використовується для вираження володіння, але також може використовуватися для позначення частини цілого, авторства, відносин або приналежності до місця чи часу.

Читайте також: Прислівники в англійській мові: види, правила, приклади

 

Рід іменників

На відміну від багатьох інших мов, англійська мова має досить просту систему граматичного роду. У ній немає чіткої розділеності іменників на чоловічий, жіночий і середній рід, як це характерно для української, російської чи німецької мов. Проте в англійській мові існує поняття природного роду (natural gender), який базується на реальних характеристиках і статі істот.

Чоловічий рід

Іменники чоловічого роду  (masculine) вказують на чоловіків або самців тварин. У більшості випадків, мають природний чоловічий рід.

 • Man — чоловік
 • Boy — хлопець
 • Father — батько
 • Brother — брат
 • King — король
 • Actor — актор
 • Bull — бик

Жіночий рід

Іменники жіночого роду (feminine) вказують на жінок або самиць тварин.

 • Woman — жінка
 • Girl — дівчина
 • Mother — мати
 • Sister — сестра
 • Queen — королева
 • Actress — акторка
 • Cow — корова

Середній рід

Іменники середнього роду (neuter) зазвичай вказують на неживі предмети, поняття, або явища. Ці іменники не мають природного роду, тому вважаються нейтральними.

 • Tree — дерево
 • House — будинок
 • Idea — ідея
 • Love — любов
 • Computer — комп’ютер

Загальний рід

До цього роду належать займенники та іменники, які можуть позначати як чоловічий, так і жіночий рід, причому стать не має значення. Наприклад, англійське слово «teacher» – вчитель, яке може означати як жінку, так і чоловіка.

 • a baby – маля, малюк, дитина
 • a doctor – доктор
 • a teacher – вчитель, вчителька
 • a friend – друг, подруга

Іменники є фундаментальною частиною англійської мови, вони називають усе, що нас оточує. Розуміння різновидів іменників, правил їх творення та використання допомагає ефективно комунікувати англійською мовою. Завдяки різноманітності форм та значень, іменники роблять мову багатшою та точнішою.

 

Як ДжастСкул допоможе запам’ятати іменники в англійській

JustSchool — це привітний простір для вивчення англійської, як для дітей, так і для дорослих. Програма занять підбирається індивідуально під учня. Щоб викладач краще зрозумів, що ви вже знаєте, а що ще ні вам необхідно пройти тест на рівень англійської. Таким чином програма буде підібрана саме під вас.

Декілька занять будуть присвячені вивченню теми: “Іменники в англійській”, де ви дізнаєтесь, які вони бувають та як створюються. На уроках будуть використовуватись аудіо та відео матеріали, а також ви будете виконувати різноманітні вправи на закріплення матеріалу.

Хочете спробувати?

Тоді запишіться на безкоштовне пробне заняття!

Також проходять заняття для дітей в JustSmart з математики, програмування, польської та української мови.

 

Поширені запитання:

Як утворюються іменники в англійській?

Іменники в англійській мові утворюються шляхом додавання суфіксів, префіксів та поєднанням двох слів.

Як буде man в множині?

Man в множині буде men.

Наскільки корисним був цей пост?

Натисніть на зірочку, щоб оцінити!

Середня оцінка 3 / 5. Підрахунок голосів: 1

Голосів поки немає! Будьте першим, хто оцінить цю публікацію.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Читай також